Neuroradiologia Zabiegowa

Leczenie w zakresie NFZ

Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną zgonów i niepełnosprawności u osób powyżej 40 roku życia.

Zwężenie tętnic szyjnych i kręgowych jest przyczyną około 5–10% udarów niedokrwiennych mózgu. Głównym powodem leczenia jest ograniczenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu.

Objawy zwężenia tętnic szyjnych może przebiegać bezobjawowo jeśli kompensują to inne tętnice lub dawać objawy neurologiczne jak: zaburzenia widzenia po stronie zwężenia, zaburzenia mowy, zaburzenia czucia (drętwienie, przeczulica) po stronie przeciwnej do zwężenia, czy ból i zawroty głowy. W momencie braku kompensacji ze strony inny tętnic i niewystarczającej perfuzji mózgu mogą dołączyć się typowe objawy udaru mózgu.

Diagnostyka obrazowa to przede wszystkim ocena zwężenia tętnic szyjnych w ultrasonografii z kolorowym dopplerem przez lekarza radiologa. Innymi metodami choć rzadziej wykorzystywanymi w diagnostyce zwężeń tętnic domózgowych jest angiografia tomografii komputerowej (potocznie angio–KT) i angiografia rezonansu magnetycznego (potocznie angio–MR). Badanie DSA zwykle wykonuje gdy inne badania obrazowe nie pozwalają jednoznacznie ocenić stopnia zwężenia lub przed zabiegiem endowaskularnym.

Klasyczną metodą leczenia zwężeń w obrębie tętnic szyjnych jest endarterektomia (operacyjne usuniecie blaszki miażdżycowej przez chirurga naczyniowego).

Alternatywną metodą leczenia jest endowaskularne wprowadzenie stentu w miejsce zwężenia, którą wykonuje radiolog zabiegowy lub neuroradiolog zabiegowy.

Wybór metody dla danego chorego powinien być podejmowany w oparciu o wszystkie dane kliniczne i doświadczenie danego operatora (statystykę powikłań danego lekarza).

Leczenie wewnątrznaczyniowe (wykonuje radiolog lub neuroradiolog zabiegowy) polega ono na implantacji stentu (rodzaj protezy wewnątrznaczyniowej) w miejscu zwężonej tętnicy szyjnej. Część zabiegów wykonuje się zabezpieczając protekcją (zwykle rodzaj specjalnej siatki) możliwość przedostania się materiału zakrzepowo–zatorowego, który może spowodować udar niedokrwienny. Do zwężonej tętnicy szyjnej w części zewnątrz czy wewnątrzczaszkowej dochodzi się za pomocą bardzo cienkich i miękkich rurek nazywanych mikrocewnikami, które wprowadza przez milimetrowe nacięcie w pachwinie nawigując w układzie naczyniowym pod kontrolą specjalnego RTG (aparatu naczyniowego). Jest to metoda oparta na zaawansowanej technice i najnowszych osiągnięć medycyny stworzona do małoinwazyjnego leczenia zmian naczyniowych tętnic domózgowych i mózgu. Zabieg endowaskularny jest zwykle krótki, jak i czas hospitalizacji, jednakże wszystko jest uzależnione od stanu chorego.

patologie