Neuroradiologia Zabiegowa

Leczenie w zakresie NFZ

Co to jest neuroradiologia zabiegowa?

Neuroradiologia zabiegowa (interwencyjna) to młoda dziedzina medycyny zajmująca się przezskórnymi i wewnątrznaczyniowymi chorobami mózgu, głowy i szyi, rdzenia kręgowego i kręgosłupa oraz przyległych struktur i nerwów obwodowych u dorosłych i dzieci. Jest bardzo skuteczną metodą w leczeniu określonych patologii i nieporównywalnie mniej inwazyjną w stosunku do tradycyjnych zabiegów neurochirurgicznych. Zabieg nie wiąże się z otwarciem czaszki.

Neuroradiologia zabiegowa wykorzystuje najnowocześniejsze zdobycze inżynierii i technologii medycznej. Operacje wykonuje się w warunkach sterylnych w pracowni naczyniowej pod kontrolą aparatu (angiografu naczyniowego RTG). Lekarz przy pomocy bardzo cienkich rurek nazywanych mikrocewnikami i mikroprowadnikami wprowadzonych do układu naczyniowego w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, wykonuje zabieg z wykorzystaniem mikronarzędzi medycznych (patrz leczenie określonych patologii).

Zabieg jest wolny od doznań bólowych. Wyniki leczenia są natychmiastowo widoczne dla lekarza, który kontroluje przebieg zabiegu przy pomocy specjalnego aparatu. Po zabiegu pacjent pozostaje w szpitalu od jednego do kilku dni pod opieką wielospecjalistycznego zespołu.

Neuroradiolog zabiegowy to lekarz specjalista, który diagnozuje i leczy pacjentów przy pomocy nowoczesnych zminiaturyzowanych narzędzi, obserwując swoją pracę pod kontrolą promieni rentgena lub innej aparatury diagnostyczno–leczniczej. Dla pacjenta leczenie metodami radiologii zabiegowej jest dużo mniej kłopotliwe i bolesne niż leczenie chirurgiczne, wymaga także znacznie krótszego pobytu w szpitalu.

patologie