Neuroradiologia Zabiegowa

Leczenie w zakresie NFZ

Filmy o zabiegach

Zabieg embolizacji tętniaka mózgu za pomocą coili

Embolizacja (zamykanie) tętniaka za pomocą coili

Embolizacja (zamykanie) tętniaka za pomocą coili przy pomocy techniki remodelingu balonowego

Embolizacja (zamykanie) tętniaka za pomocą coili przy pomocy techniki remodelingu balonowego

Stentowanie tętnic szyjnych z użyciem protekcji

Embolizacja (zamykanie) malformacji tętniczo-żylnej mózgu za pomocą substancji płynnej

Usuwanie materiału zakrzepowo-zatorowego w udarze mózgu

Embolizacja (zamykanie) malformacji tętniczo-żylnej mózgu za pomocą substancji płynnej

Embolizacja (zamykanie) tętniaka za pomocą protezy (stentu typu flow-diverter) zmieniającej kierunek przepływu krwi

patologie